Działalność apostolska i dobroczynna jest środkiem uświęcenia każdej siostry. Pamiętając o poleceniu Chrystusa, który mówi: ”Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” Mt 5,16 staramy się najpierw pracować nad rozwojem własnego życia wewnętrznego. To od naszego uświęcenia w dużej mierze zależy skuteczność pracy apostolskiej.

Możemy pociągnąć ludzi do Boga przede wszystkim świadectwem zakonnego życia, podążając za Chrystusem ubogim i pokornym. Wpatrując się w Maryję naszą Patronkę, pragniemy służyć potrzebującym słowem i czynem, by w ten sposób zdobywać serca ludzi dla Jezusa.

Najbliższym terenem naszej pracy apostolskiej jest parafia, na terenie której znajduje się dom zakonny. W zależności od potrzeb i możliwości podejmujemy wielorakie obowiązki.