Siostry Serca Maryi

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

Siostry Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny to Zgromadzenie habitowe, które realizuje swój charyzmat służąc Kościołowi przez naśladowanie Matki Najświętszej i ewangelicznych niewiast. W porównaniu z innymi zakonami jesteśmy stosunkowo młodym Zgromadzeniem, które zostało zatwierdzone przez ks. Bpa Franciszka Jopa 6 stycznia 1959 roku w Opolu. W codziennym zakonnym życiu staramy się świadczyć o naszej przynależności i miłości do Boga oraz drugiego człowieka. Pomaga nam w tym Maryja, którą szczególnie czcimy poprzez kult Jej Niepokalanego Serca. Jest dla nas wzorem bezgranicznego zaufania Bogu i zgadzania się z Jego Wolą. Nasze powołanie wypełniamy   oddając się codziennej modlitwie, jak również podejmując różnorakie prace apostolskie. Katechizujemy w szkołach i przedszkolach, a także posługujemy w parafiach. Duchowość maryjną szerzymy wśród dzieci i młodzieży zakładając grupy Dzieci Maryi i Krucjaty Niepokalanej.

Aktualności

Wydarzenia w naszym zgromadzeniu - czytaj wszystko
ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE

ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE

Mimo, że w Piśmie Świętym wielokrotnie przeczytamy o miłości Boga do człowieka, to jednak człowiek ma wiele wątpliwości. Poszukujemy Bożej miłości, chcemy doświadczać Bożych daró...

Czytaj więcej
KIERMASZ NA RZECZ CHOREJ DARII WIERZBICKIEJ

KIERMASZ NA RZECZ CHOREJ DARII WIERZBICKIEJ

Dnia 11.02.2018 r. w parafii św. Tomasza w Kietrzu Śląskim został zorganizowany kiermasz na rzecz chorej na nowotwór nosogardzieli Darii Wierzbickiej. Sama Daria mówi : " Z jedn...

Czytaj więcej
HOMILIA OJCA BISKUPA DAMIANA MUSKUSA OFM W BAZYLICE MARIACKIEJ W KRAKOWIE

HOMILIA OJCA BISKUPA DAMIANA MUSKUSA OFM W BAZYLICE MARIACKIEJ W KRAKOWIE

HOMILIA OJCA BISKUPA DAMIANA MUSKUSA OFM WYGŁOSZONA 2 LUTEGO 2018 R. DO OSÓB KONSEKROWANYCH W BAZYLICE MARIACKIEJ W KRAKOWIE

Czytaj więcej