Dom Pielgrzyma

Obsługa Domu Pielgrzyma

Podejmując pracę w Domu Pielgrzyma służymy odwiedzającym Sanktuarium. Naśladujemy tym samym ewangeliczną Martę i inne niewiasty, które przyjmowały w swym domu samego Jezusa.
Mając bezpośredni kontakt z ludźmi, możemy świadczyć dobro słowem i czynem, wzorując się na Maryi naszej Patronce.
Pamiętamy, że szczery uśmiech i gesty życzliwości są potwierdzeniem tego, co wyznajemy ustami.