Duchowość

Regułą życia Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny jest naśladowanie Maryi, w całkowitym oddaniu swego życia Bogu. Wyraża się ono w szczególnym umiłowaniu Ewangelii, w radosnej służbie Kościołowi oraz w składanych ślubach: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Oddając chwalę Bogu i cześć Niepokalanemu Sercu Maryi Zgromadzenie podejmuje wielorakie prace apostolskie i dobroczynne. Dają one okazję do praktykowania czynnej miłości na wzór Maryi oraz niesienia życzliwej i ofiarnej pomocy każdemu człowiekowi.

Wyrazem zewnętrznego kultu Serca Maryi w Zgromadzeniu jest praktyka pierwszych sobót miesiąca, nabożeństw maryjnych i uroczyste obchodzenie świąt ku Jej czci.

Patronami Zgromadzenia są: św. Józef, opiekun dziewic, św. Stanisław Kostka, doskonały czciciel Matki Bożej, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, patronka misji.

Hasłem Zgromadzenia są słowa Maryi wypowiedziane w Fatimie:

„Moje Niepokalane Serce zwycięży!”.