Formacja w zgromadzeniu

Formacja w naszym Zgromadzeniu

 

Formacja zakonna to proces stopniowego doskonalenia się osoby, która pragnie swoje życie poświęcić Bogu. Opiera się na Piśmie Świętym, nauczaniu Kościoła, Konstytucjach i innych dokumentach właściwych danemu instytutowi. Bardzo ważnym elementem właściwej formacji zakonnej jest bogate życie sakramentalne, przejawiające się w praktykowaniu codziennej Eucharystii i częstym przystępowaniu do sakramentu pokuty. Nieodzownym jest także pogłębianie duchowości i charyzmatu własnego zgromadzenia. Formacja duchowa, intelektualna i apostolska przygotowuje do pełnego oddania się Chrystusowi i życia w danej wspólnocie zakonnej.

Podstawowymi etapami formacji zakonnej w naszym Zgromadzeniu są:

Postulat

Jest to wstępny okres formacji zakonnej polegającej na pogłębieniu życia chrześcijańskiego, zapoznania się ze zwyczajami w nowej rodzinie i pełne uczestnictwo w liturgii.

Celem postulatu jest rozeznanie powołania i zdolności do życia i pracy w Zgromadzeniu.

 

Postulat trwa nie mniej niż pół roku.

 

 

 

Nowicjat

To właściwy początek życia zakonnego. Zapewnia podstawową formację zakonną przed złożeniem pierwszej profesji. Znakiem rozpoznawczym jest biały welon.

Celem nowicjatu jest przygotowanie nowicjuszki do całkowitego oddania się Bogu, przez życie według rad ewangelicznych.

Nowicjat trwa dwa lata i odbywa się w domu formacyjnym.

Formacja w nowicjacie kończy się złożeniem pierwszej profesji zakonnej.

 

 

Juniorat

Jest okresem formacji w czasie trwania ślubów czasowych dla młodych profesek przed złożeniem wieczystej profesji. Celem junioratu jest pogłębianie życia duchowego i intelektualnego z jednoczesnym podejmowaniem prac apostolskich, zgodnie z celem oraz charyzmatem Zgromadzenia. Siostry przygotowują się w ten sposób do zaślubin z Jezusem na wieki poprzez złożenie profesji wieczystej.

Wszystkie etapy są jednakowo ważne i odznaczają się zintegrowaną pracą nad wszystkimi przymiotami osobowości. Formacja ma na celu osiągnięcie dojrzałości ludzkiej, w aspektach indywidualnym, społecznym i duchowym.