Grupy Maryjne

Zakładanie grup Maryjnych

Jesteśmy Zgromadzeniem Maryjnym i regułą naszego życia jest naśladowanie Chrystusa, jak również szerzenie kultu Matki Bożej wśród dzieci i młodzieży.                Dlatego  w parafiach tam, gdzie posługujemy zakładamy grupy Dzieci Maryi i Krucjaty Niepokalanej. W ten sposób rozwijamy pobożność Maryjną wśród młodego pokolenia.

Stowarzyszenie Dzieci Maryi powstało pod wpływem objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure. Matka Najświętsza powierza młodziutkiej zakonnicy ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia ważną misję. Maryja życzy sobie, aby powstało Stowarzyszenie Dzieci Maryi, któremu chce udzielać wielu łask.

Dziewczęta przyjęte do grona Dzieci Maryi otrzymują medalik będący dla nich tarczą obrony przed wszelkim złem. Symbole zawarte w medaliku odwołują się do treści objawień św. Katarzyny Laboure. Sztandar, który noszą Dzieci Maryi w czasie liturgii, jest znakiem szczególnej przynależności do Matki Bożej „bycia jej umiłowanymi dziećmi”.

Celem Stowarzyszenia jest pogłębianie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny i szerzenie Jej kultu: wychowanie w wierze i życiu modlitwy, budzenie  i rozwijanie ducha apostolskiego. Dziewczęta uczą się odpowiedzialności za otoczenie, prawidłowego kontaktu z bliźnimi i wyrabiają w sobie postawę służby, co warunkuje powstanie prawdziwej wspólnoty. Aktywne przeżywanie małej wspólnoty wyrabia poczucie odpowiedzialności za wspólnotę parafialną, za Kościół.

 

Obowiązki Dziecka Maryi

1. Dziecko Maryi żyje w łączności z Bogiem
– pielęgnuje w sobie łaskę uświęcającą
– korzysta regularnie z sakramentu pojednania (spowiedź) i Eucharystii.
– kocha modlitwę
2. W szczególny sposób czci Niepokalaną.
– pragnie Ją naśladować
– przy Jej pomocy zwalcza swe wady
– nosi Jej medalik
– pełni służbę przy sztandarze
3. Poznaje Pismo Święte
– stara się zrozumieć, co Pan Bóg mówi do nas w Piśmie Św.
– orientuje się w jego układzie i treści
– żyje według wskazań Pisma Św.
4. Stara się często uczestniczyć we Mszy Św. (nie tylko w niedzielę)
5. Jest dobrym członkiem swojej rodziny

– słucha swoich rodziców
– szanuje babcię i dziadka
– opiekuje się rodzeństwem
– dba o religijną atmosferę w domu
6. Jest wzorem uczennicy
– uczy się pilnie
– okazuje szacunek nauczycielom i wychowawcom
– jest koleżeńska, pomaga słabszym od siebie
7. Spieszy z pomocą bliźnim
– jest wzorem dobroci, życzliwości i uczynności
– dostrzega potrzeby innych i stara się im zaradzić
8. Daje świadectwo swoim życiem
– jest apostołką wśród otoczenia
– szerzy pokój wokół siebie, unika obgadywania, kłótni i sporów
– kocha prawdę i wystrzega się kłamstwa
– jest ofiarna dla wszystkich
Obowiązki szczegółowe:
1. Modlitwa codzienna: „Zdrowaś Maryjo” i „Pod Twoja Obronę”
2. Uczęszcza na organizowane spotkania Marianek.
3. Przystępuje co miesiąc do spowiedzi.

Aby dawać świadectwo o szczególnym umiłowaniu Matki Bożej przygotowujemy dzieci do dzielenia się swoimi przeżyciami związanymi z przynależnością do grup Maryjnych na antenie radia.

Pielgrzymujemy także do sanktuariów Maryjnych, by rozbudzić w dzieciach tęsknotę za obecnością Maryi i Jej bliskością w drodze do Pana Boga. Pragniemy, aby spotkanie z Maryją w tych świętych miejscach zaowocowało naśladowaniem Jej cnót w codziennym życiu.

Wspólne pielgrzymowania i wyjazdy przynoszą radość z przebywania razem. Pogłębiają i zacieśniają więzy przyjaźni.