Katecheza

Katechizacja dzieci i młodzieży

Głosimy Dobrą Nowinę dzieciom i młodzieży w przedszkolach i szkołach.

Częsty kontakt z uczniami sprawia, że o Bogu i Jego miłości do człowieka możemy mówić nie tylko na lekcjach religii, lecz także w bezpośrednich relacjach z katechizowanymi.

Ponadto, my siostry nie jesteśmy już tematem tabu i kimś kogo można spotkać wyłącznie w kościele, czy sporadycznie przy odwiedzinach w klasztorze.

Pracując z dziećmi i młodzieżą staramy się przybliżać im prawdę o Bogu i Jego planie zbawczym wobec nas. Czynimy to najpierw poprzez świadectwo swojego życia oddanego Jezusowi.

W ramach katechizacji przygotowujemy uczniów do konkursów religijnych, by w ten sposób zachęcić ich do pogłębienia swojej wiary i rozwijania talentów. Razem z nimi cieszymy się ich sukcesami.