Kietrz Śląski

Dom Zgromadzenia w Kietrzu Śląskim istnieje od 1948 roku. Pełnił rolę domu macierzystego, formacyjnego i stanowił siedzibę władz zakonnych.

Na przestrzeni wielu lat Siostry oprócz modlitwy, do której z tytułu swojej profesji są powołane udzielają się także apostolsko. Posługują w parafii troszcząc się o kościół poprzez pracę w zakrystii i prowadzenie grup Maryjnych. Opiekują się także szpitalną kaplicą, gdzie odbywają się Msze Święte dla chorych. Mając bezpośredni kontakt z ludźmi cierpiącymi niosą im pocieszenie i zapewnienie o modlitewnym towarzyszeniu na ich krzyżowej drodze. Jedna z Sióstr pełni rolę szafarza Najświętszego Sakramentu udzielając wiernym Komunii Świętej. Ponadto oddają się także katechizacji dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolu.

Kilkudziesięcioletni pobyt Sióstr w Kietrzu Śląskim sprawił, iż stanowią one część historii tego miasta.Galeria