Kraków

W 1958 roku Zgromadzenie rozpoczęło współpracę z kościołem garnizonowym p.w. św. Agnieszki w Krakowie. Zatem minęły już 54 lata pobytu Sióstr na tym miejscu, które modlitwą i pracą nie tylko wypełniają swoje zakonne powołanie, lecz także wpisują się w historię tego kościoła.

Wśród różnorodnych posług, jakie podejmowały Siostry należy wspomnieć pracę organistki i katechetek. Obecnie pełnią funkcję zakrystianek dbając o czystość i wystrój kościoła. Jednocześnie trzeba podkreślić, iż placówka ta związana jest z kształceniem Sióstr, które podejmując studia przygotowują się do wypełniania dzieł, jakie prowadzi Zgromadzenie.Galeria