Od 1954 roku Siostry naszego Zgromadzenia posługują przy klasztorze Ojców Bernardynów w Leżajsku. Przygotowują posiłki w klasztornej kuchni, troszczą się o wystrój bazyliki układając kompozycje z kwiatów, które przyozdabiają barokowe ołtarze. Do niedawna katechizowały dzieci, a od kilku lat pracują w domu pielgrzyma, gdzie przyjmują wiernych odwiedzających leżajską bazylikę.

Leżajsk to niezwykłe miejsce, gdyż na tej ziemi objawiła się Matka Boża i po dziś dzień króluje w cudownym obrazie, przed którym modlą się pielgrzymi przybywający z różnych stron świata. Tutaj także zrodziło się wiele powołań kapłańskich i zakonnych.

Posługując w tym sanktuarium Siostry, pod czułym okiem Maryi i na Jej wzór, modlą się i wypełniają swoje obowiązki. Czynią to będąc niejako ukryte w murach klasztoru. Naśladując Maryję z pokorą i oddaniem ochoczo podejmują prace, by służąc innym, tym samym wypełniać wolę Bożą i realizować charyzmat Zgromadzenia.Galeria