Powołania

Pomysłodawcą powołania do życia zakonnego jest sam Jezus. To On pierwszy wychodzi do człowieka z propozycją pójścia za Nim w całkowitej wolności i czeka na odpowiedź.

Aby podjąć tę szczególną drogę do nieba trzeba:

  • nawiązać z Bogiem osobisty, modlitewny kontakt
  • podjąć trud rozpoznania Jego głosu
  • umieć odczytywać znaki, poprzez które do nas przemawia
  • zaakceptować plan Boga na swoje życie
  • z wiarą i ufnością odpowiedzieć tak, jak uczyniła to Maryja w chwili Zwiastowania

W rozeznawaniu powołania do życia zakonnego pomagają niejednokrotnie kierownik duchowy, katecheta, siostry zakonne. Jednak decyzję każdy musi podjąć sam.

Troszcząc się o wzrost powołań zakonnych oprócz codziennej modlitwy w tej intencji podejmujemy także różne formy działalności.

Spotykamy się z młodzieżą w parafiach, przybliżamy piękno życia zakonnego i zachęcamy wiernych do szczególnej modlitwy o dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych.

Organizujemy także rekolekcje, aby przez modlitwę i rozważanie Słowa Bożego pomóc młodzieży w odkrywaniu właściwej drogi życiowej.

Bardzo cenimy sobie modlitwę w intencji naszego Zgromadzenia, wypływającą z troski o nowe powołania. Wierni mogą włączyć się również w Duchowe Dzieło Pomocy Powołaniom. Informacje ten temat można uzyskać pisząc na adres e-mail: siostry@siostry.info

 

 

MODLITWA O DOBRY WYBÓR DROGI ŻYCIOWEJ

Boże, który mnie przenikasz i znasz doskonale. Stworzyłeś mnie do szczęścia, pomóż mi je odnaleźć. Ukaż mi drogę mojego życia. Spraw, abym wybrała to, coś Ty dla mnie zamierzył i do czego przygotowywałeś mnie jeszcze w łonie matki. Chcę Ci służyć i chcę być Ci posłuszna we wszystkim na wzór Twojego Syna, Jezusa Chrystusa   i Jego Matki Maryi. Ufam Ci bez granic, bo wiem, że mnie kochasz i chcesz mojego dobra.  Prowadź mnie po Twoich ścieżkach! Amen.

Modlitwa o powołania

Panie Jezu, który powołujesz tego, kogo zechcesz, wezwij wielu do pracy na niwie Bożej. Napełnij ich serca mądrością i miłością, aby godnie Tobie służyli. Niepokalane Serce Maryi, niech przez Twoją pomoc wszyscy powołani rozpoznają drogę i chętnie pójdą za głosem Mistrza . Amen.

Jeśli nurtują Cię pytania dotyczące wyboru drogi życiowej, jeśli szukasz sensu tego co robisz, jeśli chcesz coś zmienić, napisz do nas, a my chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

Dom Generalny, ul. Myśliwska 13, 32 – 005 Niepołomice, tel. (12) 281 18 74,  e-mail: siostry@siostry.info