Schola

Współpracując z duszpasterzami zachęcamy dzieci do ubogacania liturgii poprzez śpiew.
W tym celu angażujemy się w prowadzenie scholi w parafiach. Dzięki temu włączamy zarówno dzieci jak i rodziców do czynnego udziału we Mszy Świętej i uroczystościach kościelnych.

Ponadto jest możliwość rozwijania swoich muzycznych talentów.
Towarzyszymy uczniom podczas wyjazdów integracyjnych scalających grupę, aby żyjąc w przyjaźni doskonalej angażowały się w modlitwę i śpiew na chwałę Bożą.