Siostry Serca Maryi

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

Siostry Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny to Zgromadzenie habitowe, które realizuje swój charyzmat służąc Kościołowi przez naśladowanie Matki Najświętszej i ewangelicznych niewiast. W porównaniu z innymi zakonami jesteśmy stosunkowo młodym Zgromadzeniem, które zostało zatwierdzone przez ks. Bpa Franciszka Jopa 6 stycznia 1959 roku w Opolu. W codziennym zakonnym życiu staramy się świadczyć o naszej przynależności i miłości do Boga oraz drugiego człowieka. Pomaga nam w tym Maryja, którą szczególnie czcimy poprzez kult Jej Niepokalanego Serca. Jest dla nas wzorem bezgranicznego zaufania Bogu i zgadzania się z Jego Wolą. Nasze powołanie wypełniamy oddając się codziennej modlitwie, jak również podejmując różnorakie prace apostolskie. Katechizujemy w szkołach i przedszkolach, a także posługujemy w parafiach. Duchowość maryjną szerzymy wśród dzieci i młodzieży zakładając grupy Dzieci Maryi i Krucjaty Niepokalanej.