Ceremonia przyjęcia do postulatu Eweliny Gabrielczyk

W dniu 10.12.2015 r. w Domu Generalnym Sióstr Niepokalanego Serca NMP w Niepołomicach podczas Mszy Świętej odbyła się ceremonia przyjęcia do postulatu Eweliny Gabrielczyk. Najświętszą Eucharystię celebrowali o. biskup Damian Muskus – biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej oraz ks. Krzysztof Król – wikariusz parafii Dziesięciu Tysięcy Męczenników.

W wygłoszonej homilii o. biskup Damian powiedział, że zakon jest szkołą służby. „Służba zaś jest ważnym wskaźnikiem bycia blisko z Bogiem. Każdy, kto naprawdę zbliży się do Jezusa, nosi w sobie jakiś wewnętrzny imperatyw służby. Kiedy w łonie Maryi począł się Bóg, natychmiast zapragnęła spełnić konkretny czyn wobec Elżbiety. A zatem i nasza gotowość do służby jest termometrem naszej bliskości z Bogiem. Nie można być blisko Boga i nie służyć” – zakończył kaznodzieja.

Pod koniec Eucharystii o. biskup poświęcił welon, który wręczył kandydatce do życia zakonnego. Przekazał jej też zapaloną lampkę wypowiadając słowa: „Przyjmij światło Chrystusa”.

Postulat w naszym Zgromadzeniu trwa minimum pół roku. Kolejnym etapem formacji jest nowicjat, pod koniec którego nowicjuszki składają profesję zakonną.

 Galeria