Jubileusz 50-lecia Erygowania Zgromadzenia

Modlitwa Jubileuszowa

 

Boże, dziękujemy Ci, za dar naszej Reguły życia zatwierdzonej
i pobłogosławionej przez Kościół.
Błogosław naszej modlitwie i służbie na Twoją chwałę.
Prosimy spraw, niech nasza wspólnota zakonna wzrasta w liczbie
i świętości, aby była czytelnym znakiem Twojej Miłości na ziemi.
Maryjo – Matko i nasza Patronko, bądź na naszych drogach
i pomóż nam dawać świadectwo Jezusowi i pomoc bliźnim.

PAMIĄTKA JUBILEUSZU
50 – LECIA ERYGOWANIA ZGROMADZENIA
SIÓSTR NIEPOKALANEGO SERCA NAJSWIĘTSZEJ MARYI PANNY

W SŁUŻBIE BOGU I MARYI
KOŚCIOŁOWI I LUDZIOM