Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016 r.

Światowe Dni Młodzieży, które odbywały się w dniach 26 – 31 lipca 2016 r.  były niezwykłym wydarzeniem nie tylko dla polskiego Kościoła, lecz także dla wszystkich wierzących na całym świecie. Był to przepiękny czas manifestowania swojej wiary przez ludzi młodych, którzy są wiosną Kościoła powszechnego. By te wspaniałe dni mogły się odbyć, potrzeba było wielu przygotowań, w które także włączałyśmy się przede wszystkim poprzez modlitwę, ofiarowane cierpienie, a także promocję ŚDM w naszych środowiskach. Naszą modlitwą i wyrzeczeniem wspierałyśmy Ojca Świętego Franciszka, biskupów, szczególnie koordynatora ŚDM o. Biskupa Damiana Muskusa  oraz  młodzież .

Podczas Światowych Dni Młodzieży towarzyszyłyśmy ludziom młodym na wspólnej modlitwie i spotkaniach z Ojcem świętym. Gościłyśmy także w naszych wspólnotach ludzi młodych: w Niepołomicach młodzież z Warszawy, w Kietrzu roztańczonych Włochów, a w Krakowie międzynarodową grupę z Syrii, Brazylii, Angoli i Portugalii. Nie zabrakło nas także na Mszy Świętej w Centrum Jana Pawła II, gdzie wspólnie z Ojcem świętym Franciszkiem na Mszy św. modlili  się biskupi, kapłani oraz osoby konsekrowane.Galeria