Wielka Nowenna Fatimska

Zarządzenie Pomni na słowa Chrystusa zawarte w Ewangelii „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” / Mk 1,15 / oraz wezwanie Maryi skierowane do trojga pastuszków w Fatimie „ Módlcie się, módlcie się bardzo i ponoście ofiary za grzeszników…” włączamy się w Wielką Nowennę Fatimską dla upamiętnienia 100 rocznicy objawień.

Dla odnowy nas samych osób poświęconych Bogu i Niepokalanemu Sercu Maryi oraz dla ratowania grzeszników podejmujemy się w sposób szczególny:

  • Praktykowania Pierwszych Sobót Miesiąca przyjmując w tej intencji Komunię Świętą, odmawiając cząstkę różańca oraz trwając kwadrans przy Maryi na medytacji oprócz obowiązkowego rozmyślania.
  • Propagowania i zachęcania do praktyki Pierwszych Sobót Miesiąca w tych środowiskach, gdzie pracujemy wśród dorosłych, młodzieży i dzieci.
  • Przeżywania świadomie swej codziennej rzeczywistości w duchu pokuty i umartwienia, czyniąc z wszystkiego co nas spotyka ofiary i składając je Bogu.