Pierwsza profesja zakonna s. Anny Bucior

W dniu 2 lipca 2016 r. w bazylice Ojców Bernardynów w Leżajsku odbyła się ceremonia pierwszej profesji zakonnej. s. Anna Bucior  po odbyciu formacji w nowicjacie oddała się Bogu przez złożenie ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Ojciec biskup Damian Muskus – biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej. Wspólnie z kustoszem sanktuarium o. Joachimem Ciupą, o. Władysławem Bodzionym redemptorystą, a także ks. Mateuszem Wójcikiem z Krakowa modlili się w intencji siostry profeski, zgromadzenia i o nowe powołania.

Podczas wygłoszonej homilii biskup Damian skierował do zgromadzonych następujące słowa: „ Każdy z nas w różnym czasie i na różny sposób doświadczył w swoim życiu wielkich rzeczy za, które powinien Bogu dziękować i wzorem Maryi wyśpiewać swój hymn radości i dziękczynienia. Szczególną wdzięczność w swoich sercach odczuwają dzisiaj Siostry Niepokalanego Serca NMP. Wysławiają Pana przede wszystkim za to, że wezwał po imieniu s. Annę i objawił Jej rzeczy, których pojąć nie mogą mądrzy i roztropni tego świata. Wysławiają za to, że pragnie czuć się wolna  w tym, co świat nazywa niewolą. Tę wolność człowiek może odkryć dzięki Ewangelii, nazywanej też Dobrą Nowiną. To ona człowieka wyzwala, otwiera przed nim nowe horyzonty, niejako przyprawia mu skrzydła do ramion. Szukania wolności w ewangelii uczą nas zastępy świętych, którzy szli przez świat z dziecięcym zaufaniem do życia.”

Następnie w bezpośrednio zwrócił się do siostry: „Siostro Anno, za chwilę wypowiesz swoje trzykrotne tak. Wyrazisz pragnienie, by rady ewangeliczne oświetlały Twoją drogę. Powiesz, że pragniesz zakosztować wolności, której źródło stanowi ślubowane posłuszeństwo, ubóstwo i czystość. Poprzez śluby zakonne wiążesz się ze wspólnotą, która czci najpiękniejsze ludzkie serce, Serce Niepokalane, którego właścicielką Bóg uczynił Maryję.  Ucz się od Niej miłości Chrystusa. Od dnia zwiastowania, a więc przyjęcia Go pod swoje serce, On był dla Niej najważniejszy. Również i Ty tak żyj i tak realizuj  swoje powołanie, by patrzący na Ciebie ludzie od razu wiedzieli, że  w Twoim życiu najważniejszy jest Chrystus”.

s. Anna Bucior powiększyła grono sióstr Niepokalanego Serca Maryi, by służyć Jezusowi, czcić Jego Niepokalaną Matkę, a także spieszyć z pomocą potrzebującym, włączając się w prace apostolskie jakie podejmuje Zgromadzenie.

Prosimy o modlitwę za naszą juniorystkę s. Annę.Galeria